Ky-trinh

Ký Trình

Ngày giờ đã khẩn cấp!

BÁO CÁO – CỐNG HIẾN Ý KIẾN – YÊU CẦU

 1. VIỆC THỐNG NHẤT CÁC ĐẢNG PHÁI QUỐC GIA

KHẨU HIÊU: Một chủ nghĩa! Một chỉ huy! Và đối ngoại thì muôn mặt.

Nguyên Tắc

 1. Một chủ nghĩa: Duy Dân chủ nghĩa của P. B. Châu (đổi mới).
 2. Một chỉ huy, một tổ chức: các đảng phái ở trong thống nhất theo một chỉ huy; các đảng phái ở ngoài này đã thống nhất dưới một chỉ huy rồi.
 3. Ngoại giao muôn mặt: tuỳ sự tiện lợi mà lấy tên riêng. Ở hải ngoại đối với 16 lấy VNQDD, đối với 2 lấy tên khác, ở trong nước lấy Đ V đối với dân chúng, đối với 32 lấy tên khác v.v..
 4. Một lá cờ.
 5. Một đảng ca.

LỜI BÀN THÊM

 1. Một chủ nghĩa: Nội dung chủ nghĩa đại khái đã giống nhau còn tên thì nên lấy tên Duy Dân vì đúng và gọn nhất. Ở ngoài này huấn luyện toàn thể đã lấy tên Duy Dân. Vậy sinh hoạt Quân bình và Dân tộc sống còn của Đ.V.Q.D.Đ v.v… bắt đầu từ nay đổi ra Duy Dân chủ nghĩa. Vậy: TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI LÂY DUY DẤN CHỦ NGHĨA LÀM CĂN BẢN LÝ TƯỞNG VÀ THỰC HÀNH NGAY VIỆC NHẤT NGUYÊN HOÁ VỀ LÝ TƯỞNG NÀY. TỤI CỘNG SẢN MUÔN MẶT NHƯNG CHUNG QUY VẪN LÀ CỘNG SẢN, THÌ CHÚNG MÌNH CŨNG MUÔN MẶT NHƯNG CHUNG QUY VẪN LÀ DUY DÂN. Ngoài này dựng Duy Dân Học Xã để nghiên cứu, thảo sách và gửi về, trong ấy cũng lập Duy Dân Học Xã, lấy cuốn sinh hoạt quân bình và tiếp hợp với anh A (tìm ở 64) làm tài liệu nghiên cứu cho rộng rãi, đầy đủ hơn (B và C và D hãy thương thảo ngay đi).
 2. Một chỉ huy: ở ngoài này đã có cơ cấu thống nhất chỉ huy rồi (xem biên bản của HNCHB). Ở trong ấy nếu đã lập rồi thì xin cống hiến ý kiến này: đừng lập một uỷ ban liên hiệp mà tổ chức vẫn riêng. CẦN PHẢI CÓ MỘT CƠ CẤU CHỈ HUY TOÀN THỂ TỔ CHỨC QUY VÀO MỘT theo đúng cái nguyên tắc một chủ nghĩa, một chỉ huy, tổ chức (còn như việc đặt Trung Ương ở ngoài hay trong thì tuỳ ý bên trong quyết định).
 3. Muôn mặt: 2 cái nguyên tắc trên khi đã theo đúng thì chính sách muôn mặt có thể dùng mà không sợ sự phân chia tị nạnh. Chính sách muôn mặt có nhiều lợi: không sợ tan cả toàn thể khi thất bại, không sợ mất hết tín nhiệm như là nếu chỉ có một tên, sự vận dụng về ngoại giao được mềm mại, uyển chuyển, không sợ phạm đến lòng tự ái rất thông thường của đảng viên lúc nào cũng có cảm tình với tên đảng cũ.
 4. Cờ: tuỳ trong định liệu. Lá cờ do anh E vẽ rất hợp vì đẹp, khoẻ, hùng, và ý nghĩa đúng với Duy Dân: duy trì một khối dân cho chắc (màu đen) phấn đấu bằng máu (màu đỏ) để bước lên con đường sáng (màu trắng).
 5. Đảng ca: tùy ở trong định. Đề nghị bài Hồn nước của F. Chỉ lấy nhạc in thôi (hỏi H). Lời và bản liên lạc (?) gửi ra.
 6. ĐỐI NGOẠI. Xin xem tờ biên bản và người về sẽ báo cáo đầy đủ thêm. Yêu cầu để đối phó với ngoại giao.
 7. [xóa] 27 [xóa] – Mật mã
 8. [xóa] 54 [xóa]
 9. [‘’‘’] 6 và 32 (ghi của người đánh máy: 2 số này đều có gạch chéo)

Cho biết người mình đem 27 và giấy của I của K đã về tới chưa. Những người chính là L, M, N, O, P (hỏi H thì biết họ).

 1. ĐỐI NỘI. Bá cáo, xem biên bản. Ở trong đối với CS cũng nên một thái độ như ngoài này. Đối với các đảng bạn thì theo như mục A.
 2. TỔ CHỨC. Bá cáo xem biên bản.
 3. Ở trong lập ngay Trung Ương chấp hành uỷ viên hội.
 4. Các tỉnh đảng bộ cho thành lập ngay không nên chờ vì sợ tiết lộ.
 5. Chú trọng đặc biệt về việc lập khu đảng bộ ở biên giới, lập các giao thông trạm: PHẢI LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NGOÀI VÀ LIÊN LẠC CHO ĐỀU. Đ cũng gửi về mật mã viết thư – định ám hiệu để nhận nhau.
 6. Chú trọng về việc khuyếch trương tổ chức các nhân sĩ tại dã (những người có thế lực ở nhà quê) để thực hiện việc nông dân cách mệnh (nắm được nông dân là nắm được thắng lợi). Một mặt tổ chức một đội CÁCH MỆNH NHÀ NGHỀ chọn trong bọn trí thức thất nghiệp, chưa vợ con, bọn này không trực tiếp với dân quê vì sợ bại lộ, chỉ trực tiếp với các nhân sĩ tại dã, huấn luyện tổ chức họ cho cứng, bày kế hoạch, cung cấp tài liệu cho họ v.v… rồi để họ trực tiếp với dân quê. Như thế nắm một người được trăm người mà khó bại lộ.
 7. Thực hành việc lập đội chiến đấu tuyên truyền (theo như tờ báo cáo do H đưa về).
 8. ĐẶC BIỆT: VIỆC ĐƯA MỘT SỐ NGƯỜI RA
 9. 10 người xung vào chấp hành bộ ở hải ngoại, để tăng cường Hải ngoại bộ, đủ nhân tài đối phó với ngoại giao (cả 16 lẫn 2), với việc tuyên truyền quốc tế và với cuộc nhập Việt đã khẩn cấp gần tới. TƯ CÁCH 5 [ghi chú của người đánh mày: hay ‘’những’’ viết tắt?] người đó: phải trí thức cao, có nhận thức về chính trị, có đủ tư cách để xung vào cơ cấu chỉ huy của đảng ở hải ngoại. Viết văn Pháp giỏi, một hai người viết và nói giỏi tiếng Anh, nếu lại kèm thêm nghề như về thuốc, về vẽ, về kiến trúc thì hay lắm vì giúp thêm được về kinh tế. Bên này mở clinique có thể đủ tiền hoạt động. Người đó trong ấy chọn. Ngoài này đề nghị Q, R, S, T… Những người có nghề cần đem khí cụ ra: thuốc vỉ, thuốc chữa bịnh…
 10. Một người ra ở bí mật, xem xét tình hình ngoài này rồi về bá cáo.
 11. Đặc biệt: tìm hết cách đưa U ra để giúp về doanh nghiệp. Một mình U ra được có thể có đủ tiền nuôi hoạt động ở ngoài này: hoăc làm rượu mùi, xà phòng, nước hoa, thuốc đánh răng, kem mặt, son môi v.v… một thứ thành công cũng đủ kiếm 3, 4 trăm vạn một tháng. Đem các produits chimiques cần ra, các essenses aromatiques… chỗ này phải nhờ B hợp sức dẫn dụ U – Những người ra phải đem theo một tờ tuyên ngôn, có đóng giấu (và đưa cả giấu ra để dùng lúc cần) một bản tuyên ngôn bằng chữ Pháp, tốt hơn là chữ Anh, một bản quốc ngữ. Đem ra ít quá, như lá cờ thêu, thuốc quinine … để tặng yếu nhân.
 12. HUẤN LUYỆN. Nhất nguyên hóa chủ nghĩa. Một tên DUY DÂN. Lập Duy Dân Học Xã ở trong cũng như ở ngoài. Sau sẽ luôn luôn trao đổi lý luận. Khuyến khích đảng viên học nói tiếng Anh để đủ người đối phó sau này.
 13. TUYÊN TRUYỀN. Gửi ra các tài liệu về việc tuyên truyền quốc tế: các sách nghiên cứu về Đông Dương, các thống kê về kinh tế, địa dư, lịch sử, lịch sử cách mệnh: các nhân vật (có kèm ảnh); thật nhiều các ảnh về Việt Nam: phong cảnh, nhân vật v.v… ảnh in đen để ngoài này làm clichés đăng báo.
 14. KINH TẾ. Nguyên tắc: Phải tự mình có kinh tế mới có thể làm cách mệnh. Nhờ vào người, mất cả chủ quyền.

Nguồn gốc:

 1. Ở trong đưa ra MƯỜI VẠN BẠC ra ngoài làm nền tảng. Bá chủ được mấy nghìn người ở ngoài này, thế tăng rất mạnh. Bận sinh nhai, nhiều người không hoạt động được. Thiếu tiền đành bỏ nhiều người trong tay chỉ huy của Tàu.
 2. Bọn (?) dược rất mạnh.
 3. Mở Clinique hay Triển Lãm.
 4. Tổ chức kinh tế ở trong nước, không dính dáng gì đến đảng: mở hiệu công khai ở Hà Giang, Lào Kay, rồi vận hàng hóa (không kềnh càng) – ở trong bán lấy lời, ngoài này có hàng sang là cũng có lời. Tốt nhất cao su sống, thứ đến: prudents clinique, essenses chế rượu, chế nước hoa, thuốc tây, hạt tiêu v.v… đắt cũng được miễn có thì thôi. Nhất định không mong ô Tàu (gương Đồng Minh Hội) còn đối với Y thì mình có đủ vẫn hơn, nhờ S thôi. Mình có tiền là có giá trị trên ngoại giao.
 5. YÊU CẦU THÊM
 6. Cho biết tình hình ở trong, lực lượng (đủ chi tiết).
 7. Chương trình 3 hay 6 tháng ở trong.
 8. Tình báo về….
 9. Tình báo về các đảng phái lịch sử, người phụ trách v.v…

MAU LÊN! MỚI KỊP ĐỐI PHÓ!

HẢI NGOẠI CHẤP HÀNH BỘ:

(Ký tên: tuong tam, Keto, S.H., V.H

Và một chữ ký dài rất mờ ở dưới)

_________________________________________________

Lai lịch Ký Trình theo lời kể của nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến

Khi ở tù chung với nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến tại trại giam Chí Hòa, Đoàn Viết Hoạt được ông Tiến cho biết như sau:

Đầu năm 1943, Nguyễn Tường Long (tức Hoàng Đạo) nhận được lệnh của Nguyễn Tường Tam từ Hoa Nam nhắn về là phải xuống Hải Phòng để đón Lý Đông A (LĐA) từ Hoa Nam về, mang theo một tài liệu quan trọng của hải ngoại gửi trong nước. Hoàng Đạo bảo Như Phong, lúc đó là bí thư của Hoàng Đạo, đi cùng. Khi gặp nhau, LĐA lấy trong cặp táp ra một tài liệu do chính Nguyễn Tường Tam (NTT) viết trao cho Hoàng Đạo. Đó là bản Ký Trình (Báo Cáo – Cống Hiến Ý Kiến –  Yêu Cầu) có 4 chữ ký của Nguyễn Tường Tam, Nghiêm Kế Tổ, Lý Đông A (S.H.), Vũ Hồng Khanh (VH). LĐA nói NTT bảo Hoàng Đạo phải kiếm Trương Tử Anh để ký tên vào bản Ký Trình. Lúc đó Trương Tử Anh đang phải ẩn mình tránh Việt Minh và Pháp đang tìm bắt nên cử người đại diện ký thay. Chữ ký thứ 5 dài trông rất mờ ở dưới cùng, là chữ ký này.

Hoàng Đạo giao cho Như Phong cất giữ bản Ký Trình. Khi di cư vào Nam năm 1954, Như Phong cất Ký Trình trong hộp sắt nhỏ, dấu sau cục gạch trên tường trong phòng riêng, sau một bức tranh. Gần ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Tường Thiết, con út của NTT, trước khi di tản, đến gặp Như Phong và hỏi xem có gì cần đem đi không. Như Phong đưa cho Nguyễn Tường Thiết bản Ký Trình đem đi. Nhờ vậy mà hiện nay, Ký Trình bản gốc với thủ bút của NTT vẫn còn và Nguyễn Tường Thiết đã lưu giữ trên bàn thờ thân phụ mình tại nhà riêng ở Seattle, thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.

Khi ra khỏi nhà tù CS, sang Mỹ, năm 2000, Đoàn Viết Hoạt đến nhà Nguyễn Tường Thiết ở Seattle, xin chụp lại bản Ký Trình này và phổ biến dưới đây.

Ghi chú thêm:

Cụ Lang Nhân, tức Thái Nhân, Cán Sự Trưởng Cán Sự bộ 002 thuộc Đảng Đại Việt Duy Dân, cho biết khi Nguyễn Tường Tam hợp tác với Hồ Chí Minh trong chính phủ liên hiệp, LĐA có gửi cho NTT một thư riêng nhắc lại thỏa thuận tại Hoa Nam, yêu cầu NTT rút ra khỏi chính phủ liên hiệp của HCM.

(Học Hội Thắng Nghĩa đánh máy theo bản chụp lại bản gốc với thủ bút của Nguyễn Tường Tam – và ghi chú về lai lịch Ký Trình – Ngày 1.4.2012)

Đã phổ biến trong “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Về Tự Lực Văn Đoàn”, 2014

Hình chụp bản viết tay

<=====  Tiểu Sử Lý Đông A

Những câu chuyện về Lý Đông A =====>