Lý Đông A

Tiểu Sử

Thái Dịch Lý Đông A và Hoạt Động của Đảng Đại Việt Duy Dân …

Hiệu Triệu Kháng Chiến

Nòi giống Việt đã đi đến đường cùng của sống chết. Sau khi chính phủ CS Hồ Chí Minh ký kết bán nước không xong …

Lời kể của ông Đặng Đình Tất về Duy Dân và Lý Đông A

         Năm 1944, tôi được giới thiệu về Z (Duy Dân) qua một người bà con ở Chương Mỹ…

Lý Đông A, chiến sĩ điển hình muôn thuở của dân tộc Đại Việt

Lời tác giả: bài này cũng như nhiều bài khác,đứng trên lập trường khảo cứu của nhà văn …

Ký Trình

Ngày giờ đã khẩn cấp …

Ký Trình – Bản chính

Hình chụp bản viết tay…

Tài Liệu Tham Khảo Liên Quan Đến Lý Đông A

Tóm Lược Tiểu Sử …

Vài mẩu chuyện về Lý Đông A

Cụ thân sinh tôi là Thái Nhân, Cán sự trưởng Cán Sự Bộ 002. Cụ cho biết có duyên gặp được ông Thanh B (để phân biệt với Nguyễn Hữu Thanh, tên thật của Lý Đông A) …