Lý Đông A

Tiểu Sử

Thái Dịch Lý Đông A và Hoạt Động của Đảng Đại Việt Duy Dân…

Hiệu Triệu Kháng Chiến

Nòi giống Việt đã đi đến đường cùng của sống chết. Sau khi chính phủ CS Hồ Chí Minh ký kết bán nước không xong …

Lý Đông A, chiến sĩ điển hình muôn thuở của dân tộc Đại Việt

Lời tác giả: bài này cũng như nhiều bài khác,đứng trên lập trường khảo cứu của nhà văn …

Ký Trình

Ngày giờ đã khẩn cấp ..

Ký Trình – Bản chính

Hình chụp bản viểt tay

Tài Liệu Tham Khảo Liên Quan Đến Lý Đông A

Tóm Lược Tiểu Sử

Vài mẩu chuyện về Lý Đông A

Cụ thân sinh tôi là Thái Nhân, Cán sự trưởng Cán Sự Bộ 002. Cụ cho biết có duyên gặp được ông Thanh B (để phân biệt với Nguyễn Hữu Thanh, tên thật của Lý Đông A) …