Nghiên cứu

Dân Chủ Giám Sát

Bài viết của John Keane – Người dịch Nguyễn Quang A.

Dân Chủ Giám Sát (bản tiếng Anh)

This seminar paper proposes a fundamental revision of the way we think about democracy in our times…

Đọc Cuốn “Nho Giáo” Của Trần Trọng Kim

Người dùng chữ “chủ nghĩa duy dân” đầu tiên đăng trên báo chí Việt Nam có lẽ là ông Phan Khôi. Ông Khôi dùng trong bài báo “ĐỌC CUỐN “NHO GIÁO” CỦA ÔNG TRẦN TRỌNG KIM”, đăng trên báo Phụ nữ Tân văn, Sài Gòn, số 54, phát hành ngày 29.5.1930.

Giá trị Cộng đồng trong Chủ nghĩa Duy Dân

Theo Raghuram Rajan, cựu thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, hiện đang dạy tại Trường Kinh doanh của Đại học Chicago: chủ nghĩa Tư bản đương đại thất bại vì quá chú trọng đến hai trụ cột chính Nhà nước (the state) và Thị trường (the market) – đến mức, bỏ quên trụ cột thứ ba là Cộng đồng (the community).

Hồ Chi Minh Những Năm Chưa Được Biết Đến

Tác giả: Bà Sophie Quinn‐Judge. Bản tiếng Anh: University of California Press, 2002. Dịch giả: Diên Vỹ và Hoài An.

Một Giả Thuyết Về Nguồn Gốc Người Việt Dựa Trên Bằng Chứng Nhân Chủng Học Phân Tử – Đỗ Kiên Cường

Tìm về cội nguồn là nhu cầu tự thân của con người. Chính vì vậy nhiều thế hệ người Việt Nam đã cố gắng đi tìm nguồn gốc dân tộc trên nhiều góc độ như truyền thuyết, ngôn ngữ, sử sách, dân tộc học, khảo cổ…

Phê bình bài “Một giả thuyết về nguồn gốc người Việt dựa trên bằng chứng nhân chủng học phân tử” của tiến sỹ Đỗ Kiên Cường – Hà Văn Thùy

Trên tạp chí Văn hóa Nghệ An*, Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường có bài “Một giả thuyết về nguồn gốc người Việt dựa trên bằng chứng nhân học phân tử”.

Nhân Sinh Triết Học – Phan Bội Châu

Copy từ cuốn sách “PHAN BỘI CHÂU TOÀN TẬP”.

Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt – Trần Gia Ninh

Khi đọc những câu hỏi “Vì sao đã thống trị Việt Nam hơn ngàn năm mà cuối cùng Trung Quốc vẫn không thể đồng hóa Việt Nam?”

Nguồn Gốc Các Dân Tộc Việt Nam

Trích từ bách khoa toàn thư Wikipedia.

Nguồn Gốc Người Hán – Hà Văn Thùy

Lịch sử Khai sinh người Hán và sự hình thành nước Tàu.

Người Miêu – Trần Trúc-Lâm

Qua cuộc chiến Đông Dương và Việt Nam, sự liên hệ của các sắc tộc miền núi đã đóng một vai trò không kém phần quan trọng …

Thuyết Bình Sản Kinh Tế – Trần Văn Nhật 

Hai tiếng Bình Sản hiện đã tạo thành một nguồn dư luận trong xã hội Việt…

Triết Học Lý Đông A – Đỗ Thái Nhiên

Email: dothainhien@gmail.com – Phone: (714) 705-5411

“Sống là đấu tranh”. Trong cuộc đấu tranh triền miên và muôn mặt đó có hai trận địa chủ yếu…

Về Nguồn Gốc Dân Tộc Việt – Đoàn Viết Hoạt

Quan điểm của Lý Đông A, trích Việt Sử Thông Luận, 1943.